skoena.JPG
Hem Återförsäljare för Patientsäkerhet 2018 Bildspel Länkar

Sök

Rubrik A

Sköna Fötter

Erik Dahlbergsgatan 39

254 39 Helsingborg

Tel. 042 - 13 16 06

skona.fotter@hotmail.se

Mina öppettider

Måndag  8.30 - 17.30

Tisdag    8.30 - 16.30

Onsdag  8.30 - 17.30

Torsdag 8.30 - 16.30

Varannan

Fredag   8.30 - 14.30

Varannan

Fredag  Ledig

Patientsäkerhet 2018

Patientsäkerhetsberättelse 2018

Hos: Sköna Fötter

Var: Erik Dahlbergsgatan 39

Verksamhet: Medicinsk Fotvård

Mål: Minska vårdskador och för patientens trygghet.

Jag Elisabeth Råborn har ansvar för patientsäkerhetsarbetet.

jag är medicinsk fotterapeut sedan 2001 och har haft vårdavtal med Region Skåne sedan 2005 och auktoriserad sedan 2007

jag ansvarar för att synpunkter och klagomål ska hanteras och att jag utför behandlingen på ett säkert arbetssätt.

Jag som verksamhetschef ansvarar för att informera patienten om en vårdskada inträffat.

Patientsäkerhetsarbetet under 2018 har inte förändrats sedan föregående år jag har samma rutinkontroller som tidigare. Rutiner för att identifiera risker, jag har anpassat min klinik för Medicinsk fotvård, så som kliniken är inredd och handikappsvänlig och lättstädad för god hygien. Samverkan med patienter och närstående har jag infört i ett nytt datorprogram där samtliga patienter ligger inlagda med aktuell data och det finns även ett enkät underlag som patienten fyllt i angående min klinik och mitt vårdgivande och bemötande.

Sammanställning och analys kommer att uppföras inom kort.

har aldrig tidigare fått in klagomål eller indikationer om brister i verksamheten.

vid längre väntetid rekommenderas annan vårdgivare eller patienten ställs på väntelista.

Jag själv ansvarar för händelseanalys och jag har aldrig hitintills behövt utreda någon vårdskada.

Jag har inte tidigare skrivit någon egenkontrolls bedömning i min verksamhet mer än patient journalkort som skrivs efter varje färdig behandling av patienten.

Nytt för 2018

Har skaffat det datorprogram för kundbokning och journalhantering och jag kommer även inom kort att sicka mina samlingsräkningar vid datorn till Regionen

Hoppas på ett fortsatt gott samarbete för 2019